top of page
Search
  • Writer's pictureAlin Cucea

TRAVEL | DAY3 | ATHREYA AYURVEDIC CENTRE | KERALA | INDIA


 

Orasul Kottayam

 

Este situat la 5km de centrul ayurvedic.


Poti ajunge cu un tiktok sau cu autobuzul loc la care este necesar ca sa ii faci stop cu mana ca sa opreasca.


Kottayam are o istorie îndelungată care datează din timpuri străvechi. A fost guvernat de diferite dinastii, printre care Cheras, Kulasekharas și mai târziu de Regatul Travancore.


Orașul a fost un centru important de comerț, în special în condimente precum piperul și cardamomul, în perioada colonială. Kottayam a avut un rol semnificativ în renașterea socială și culturală a Kerala în secolele al XIX-lea și al XX-lea.


Biserica Vimalagiri este una dintre cele mai importante biserici creștine din Kottayam, Kerala. Acesta este cunoscută oficial sub numele de Biserica Sfântului Iosif.


Ca sa vizitezi orasul, cel mai simplu este sa te intelegi cu un tuktuk si sa iti arate obiectivele principale. 

Athreya Ayurvedic Centre

 

LOCATIE - Athreya Ayurvedic Centre se află în statul Kerala din sudul Indiei, aproape de orașul Kottayam, înconjurat de câmpuri verzi de orez și aproape de celebrele Backwaters​.


PRET - 400 lei / zi (cazare, mancare, tratament) - pretul variaza in functie de numarul de persoane (pretul de mai sus este per persoana, pentru 2 persoane in camera).

*Pentru preturile actualizate, verifica site-ul oficial de mai sus.


TEMPERATURA (ianuarie/feburarie) - aproximativ 35 grade ziua si 25 grade noapte 

TERAPII ZIUA 3

 

Terapia 1 - Shirodhara

Descriere: În această procedură, un flux continuu de ulei pe bază de plante, lapte sau zer este turnat peste frunte, vizând în mod specific zona "celui de-al treilea ochi". Lichidul este lăsat să curgă peste scalp și prin păr, creând un efect profund liniștitor.

Beneficii: Shirodhara este în mod special eficientă pentru reducerea stresului, anxietății și tensiunii. De asemenea, este folosită pentru tratamentul insomniei, hipertensiunii și anumitor tipuri de dureri de cap sau migrene.


Terapia 2 - Masaj spate abdomen

În Ayurveda, masajele care țintesc zone specifice, cum ar fi gâtul și umerii, sunt concepute pentru a aborda tensiunea, stresul și disconfortul care se acumulează adesea în aceste regiuni din cauza posturii incorecte, stresului sau perioadelor prelungite de ședere într-o poziție fixă.

Este similar cu o sedinta de fizioterapie.


Terapia 3 - Body dhara

Este o terapie ayurvedică distinctivă care face parte din spectrul mai larg al tratamentelor Dhara, ce implică turnarea de lichide peste corp. Termenul "Dhanyamla" se referă la o preparație medicinală specială făcută din fermentarea unui amestec de cereale (Dhanya) și alte ingrediente pe bază de plante. Acest lichid este ușor acid datorită procesului de fermentare și este cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice.

În timpul Dhanyamla Dhara, lichidul Dhanyamla pregătit este încălzit la o temperatură confortabilă și apoi turnat continuu peste corpul pacientului, urmând modele specifice. Acest lucru este adesea realizat într-o manieră sincronizată de către doi terapeuți, asigurându-se că lichidul curge peste toate părțile corpului, în special zonele cu inflamații, durere sau rigiditate.


Terapia 4 - Yoga

Avea loc de 2 ori pe zi (dimineata la ora 6am si seara la ora 6pm).

Aceasta era optionala.

Daca alegeai sa participi, puteai sa inveti cu usurinta procedurile de baza (salutul soarelui, etc)


Terapia 5  - Sadhyo Virechana 

Miere amestecată cu anumite ierburi.

Este cam 100 ml. Se ia cu apă caldă și după nu se consumă apă în următoarea oră.

Ajută la detoxifierea intestinului subțire.

Datorită acestui tratament nu avem voie să luăm micul dejun.

Se bea cu 1L apă după 1h

Sadhyo Virechana este adesea folosită pentru tratarea unor afecțiuni cum ar fi tulburările digestive, acumularea de toxine în corp și dezechilibrele sistemului digestiv. 

Descriere procedură: https://youtu.be/unxMKYSCKHU

 

ALIMENTATIE

 

Erau 3 mese pe zi:


Ziua 2 si 3 este mancare de regim:

  • Fasole mung;

  • Iaurt;

  • Orez

  • Ardei rosu 

Meniul acesta este dimineata, la amiaza si seara.


 

Daca vrei sa intelegi mai bine tot procesul, iti recomand sa citesti acest articol destul in lung, in care cu siguranta o sa gasesti toata raspunsurile la posibilele intrebari pe care le ai:

--------ENGLISH--------


 

City of Kottayam

 

It's located 5km away from the Ayurvedic center.

You can get there by tuk-tuk or bus, where you need to flag them down with your hand to stop.

Kottayam has a long history dating back to ancient times. It was ruled by different dynasties, including the Cheras, Kulasekharas, and later by the Kingdom of Travancore.

The city was an important center of trade, especially in spices such as pepper and cardamom, during the colonial period. Kottayam played a significant role in the social and cultural renaissance of Kerala in the 19th and 20th centuries.


Vimalagiri Church is one of the most important Christian churches in Kottayam, Kerala. It's officially known as the Church of St. Joseph.

To visit the city, the easiest way is to negotiate with a tuk-tuk driver to show you the main attractions. 

Athreya Ayurvedic Centre

 

Official website: Athreya Ayurvedic Centre


LOCATION - Athreya Ayurvedic Centre is located in the state of Kerala in southern India, near the city of Kottayam, surrounded by green rice fields and close to the famous Backwaters.


PRICE - 400 lei / day (accommodation, food, treatment) - the price varies depending on the number of people (the above price is per person, for 2 people in a room). *For updated prices, check the official website above.


TEMPERATURE (January/February) - approximately 35 degrees during the day and 25 degrees at night. 

DAY 3 TREATMENT

 

Therapy 1 - Shirodhara

Description: In this procedure, a continuous stream of herbal oil, milk, or buttermilk is poured over the forehead, specifically targeting the "third eye" area.

The liquid is allowed to flow over the scalp and through the hair, creating a profoundly soothing effect.

Benefits: Shirodhara is particularly effective for reducing stress, anxiety, and tension. It is also used for treating insomnia, hypertension, and certain types of headaches or migraines. Procedure link:  https://youtu.be/kTFOdldWF50?si=t00x9TeVM8Iml8R9


Therapy 2 - Abdominal Back Massage 

In Ayurveda, massages targeting specific areas, such as the neck and shoulders, are designed to address the tension, stress, and discomfort that often accumulate in these regions due to poor posture, stress, or prolonged periods of sitting in a fixed position.

It's similar to a physiotherapy session.


Therapy 3 - Body Dhara

It's a distinctive Ayurvedic therapy that's part of the broader spectrum of Dhara treatments, which involve pouring liquids over the body.

The term "Dhanyamla" refers to a special medicinal preparation made by fermenting a mixture of cereals (Dhanya) and other herbal ingredients.

This liquid is slightly acidic due to the fermentation process and is known for its therapeutic properties.

During Dhanyamla Dhara, the prepared Dhanyamla liquid is heated to a comfortable temperature and then continuously poured over the patient's body, following specific patterns.

This is often done in a synchronized manner by two therapists, ensuring that the liquid flows over all parts of the body, especially areas with inflammation, pain, or stiffness.


Therapy 4 - Yoga 

Held twice daily (morning at 6am and evening at 6pm).

This was optional.

If you chose to participate, you could easily learn basic procedures (sun salutation, etc.).


Therapy 5 - Sadhyo Virechana

Honey mixed with certain herbs.

It's about 100 ml.

It's taken with warm water, and no water is consumed for the next hour.

It helps detoxify the small intestine.

Due to this treatment, we are not allowed to have breakfast.

Drink 1L of water after 1 hour.

Sadhyo Virechana is often used to treat conditions such as digestive disorders, toxin accumulation in the body, and digestive system imbalances.

Procedure description:  https://youtu.be/unxMKYSCKHU 

DIET

 

There were 3 meals a day:

Day 2 and 3 are special diet: Mung beans; Yogurt; Rice Red bell pepper

This menu is for morning, noon, and evening.


 

If you want to better understand the whole process, I recommend reading this rather lengthy article, where you'll surely find all the answers to possible questions you have:


4 views0 comments

Comments


bottom of page